Renda Básica Incondicional
Iniciativa Cidadá Europea
Introducir Rendas Básicas Incondicionais en toda a UE

Contacto

Podes contactar con “¡Eureka! Plataforma a prol da Iniciativa Ciudadá Europea de renda básica incondicional a través das seguintes canles:

Correo electrónico: icexlarbui@gmail.com 

Twitter: @ICEporRBUI

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ICExRBUI/?ref=share

Instagram: @ice_renta_basica_incondicional

Telegram, no que podes incluírte premendo nos seguintes enlaces:

Compartir en: