Renda Básica Incondicional
Iniciativa Cidadá Europea
Introducir Rendas Básicas Incondicionais en toda a UE

Comunicado ICE por unha RBUI

Comunicado para os medios e o público en xeral sobre la Iniciativa Cidadá Europea por unha renda básica incondicional en formato PDF.

Descarga PDF